tomates, mozzarella, champignons, artichauts, oignons, ananas, tomates fraîches, poivrons